Imagen en sustitución de flash

PLANXES DE CARTRÓ

Demco SA fabrica planxes de cartró ondulat i a continuació les manipula i les transforma en caixes. La nostra maquinaria està preparada per a fabricar cartró en canal simple o en canal doble.


CANAL SIMPLE (1 ona)productos_DEMCO
Formada per tres papers, dos papers per a les cares i un d’ondulat enmig. L’ona pot ser de tipus B (3mm) o C (4mm). Embalatges especialment indicats per a productes de poc pes i un volum mig i petit.

CANAL DOBLE (2 ones)productos_DEMCO
Formada per cinc papers, 2 a les cares, 2 ondulats i un separador entre els ondulats. L’ondulat de la canal doble és la combinació de les ones BC. Embalatges especialment indicats per a productes de un pes mig i gran. Asseguren un bon funcionament tant en quant a resistència com a apilament de les càrregues.

PAPERS

Hem de diferenciar entre els papers de les cares i l’ondulat. En funció del tipus de paper i del gramatge conferim diferents característiques a les caixes: rigidesa, resistència a la compressió i resistència als impactes que pugui patir la caixa. Per a les cares exteriors (llises) utilitzem papers Kraft (fibra verge), Test i Bicolor (ambdós amb fibres de paper reciclat). Per a les cares interiors (ondulades) utilitzem papers Fluting o Semiquímics (papers reciclats).TIPUS DE PRODUCTES

Manipulem la planxa de cartró per a fabricar caixes americanes, troquelats i formats. En tots els casos podem personalitzar-los mitjançant la impressió a 1,2 o 3 tintes.

STANDARD O AMERICANESproductos_DEMCO

Les caixes Standard, també anomenades Americanes (models fefco 201, 203 i 200) són les més habituals.

productos_DEMCOModels FEFCO

TROQUELADESproductos_DEMCO
Qualsevol altre tipus de caixa es fabrica amb l’ajuda dels troquels. Els troquels són motlles tallants que permeten realitzar formes més complexes.

productos_DEMCO Podeu consultar les diferents possibilitats al llibre de models Fefco.


FORMATS

productos_DEMCO
Els formats són planxes de cartró de mida personalitzada amb la possibilitat d’incloure fenedures per a facilitar el plegat.

AUXILIARSproductos_DEMCO

També disposem de qualsevol altre producte que necessiti com a complement al seu embalatge. Per exemple: Protecció i farciment, cintes adhesives, tancament de caixes i palets, oficina i enviaments i altres productes com cantoneres, bosses de plàstic, etc...

Poden veure el nostre catàleg de productes auxiliars.

productos_DEMCO

 

 


 

 

www.demco.es

Crta. Dosrius, 254 · 08440 Cardedeu (Barcelona) · España
Tel. +34 93 846 18 91 · Fax. +34 93 846 28 12
info@demco.es